Η Εταιρεία

Το γραφείο Μεταφορών ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ, ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το 1993, παρέχοντας Υπηρεσίες μετακόμισης οικοσυσκευών στην Αττική. Στη συνέχεια, συμπεριέλαβε στις δραστηριότητές του και τη μεταφορά οικοσυσκευών σε ολόκληρη την Ελλάδα, κυρίως λόγω της πολιτικής του για ειδικές προσφορές στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, που λόγω της φύσης της αποστολής τους, συχνά απαιτούταν η μετακόμιση της οικοσυσκευής τους σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της διαφήμισης των πελατών του, το γραφείο εξελίσσεται ραγδαία και αναλαμβάνει μετακομίσεις οικοσυσκευών οπουδήποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και παρέχει, επιπλέον, δυνατότητα αποθήκευσης οικιακών συσκευών, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, σε πολύ προσιτές και ανταγωνιστικές τιμές.

Το γραφείο διαθέτει αυτοδυναμία στην κάλυψη των απαιτήσεων μεταφοράς και με τα ειδικά ανυψωτικά μηχανήματα, είναι σε θέση να εξυπηρετήσει σχεδόν όλες τις απαιτήσεις των πελατών του. Επιπλέον, για την κάλυψη των απαιτήσεων συσκευασίας, διαθέτει δικά του υλικά και αναλαμβάνει τόσο την συσκευασία όσο και την αποσυσκευασία και ταξινόμηση των μεταφερομένων πραγμάτων και συσκευών.

Όλες οι εργασίες που αναλαμβάνονται είναι πλήρως ασφαλισμένες και ο πελάτης αποζημιώνεται αμέσως σε οτιδήποτε απαιτηθεί.

Η καλή λειτουργία των δραστηριοτήτων του γραφείου, επιτυγχάνεται με την παρουσία μόνιμου και απόλυτα εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο με συνεχή εκπαίδευση, σε κάθε δραστηριότητα που αναλαμβάνει, παρουσιάζει το καλύτερο δυνατό αποτελέσματα.