Μετακόμιση Επαγγελματικών Χώρων και Οικοσυσκευών στην Αθήνα

Μια από τις κύριες δραστηριότητες του γραφείου είναι η μετακόμιση επαγγελματικών χώρων και οικοσυσκευών στην περιοχή της Αττικής.

Το γραφείο, έχει τη δυνατότητα να αναλάβει όλες τις διαδικασίες μεταφοράς και ενδεχόμενου εκτελωνισμού, σε απόλυτα λογικές και ανταγωνιστικές τιμές. Μπορεί να αναλάβει τη συσκευασία, τη μεταφορά, την αποσυσκευασία και την ταξινόμηση των μεταφερόμενων πραγμάτων συσκευών.